Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Lirik Lagu Gus Dur : Alunan Sholawat Syi'iran

Ngawiti insun nglalar syi’iran

Kelawan muji maring pangeran

Kang paring rohmat lan kenikmatan

Rino wengine tanpa pitungan


Duh bala kanca pria wanita

Ojo mung ngaji syari’at blaka

Gur pinter dongeng ,nulis lan maca

Tembe mburine bakal sengsara


Akeh kang apal qur’an hadist’e

Seneng ngafirke marang liyane

Kafire dewe ga’ digatekke

Yen isih kotor ati akale


Gampang kebujuk nafsu lan angkara

Ing pepaese gebyare dunya

Iri lan meri sugihe tangga

Mulo atine peteng lan nista


Ayo sedulur jo nglaleake

Wajibe ngaji sak peranatane

Runa kena ndalake iman tauhide

Baguse sangu mulya matine


Kang aran sholeh bagus atine

Kerono mapan sari ngelmune

Lakon tarekat lan makrifate

Ugo hakekat manjing rasane


Al qur’an qodim wahyu minulya

Tanpa tinulis iso diwaca

Iku wejangan guru waskita

Den tancepake ing jero dada


Kumantil ati lan pikiran

Merasuke badan kaleh jeroan

Mu’jizat rosul dadi pedoman

Minangka dalan manjinge iman


Kelawan allah kang maha suci

Kudu rangkulan rino lan wengi

Ditirakati diriyadho’i

Dzikir lan suluk jo ngati lali


Uripe ayem rumangsa aman

Dununge rasa tanda yen iman

Sabar nerima najan pas-pasan

Kabeh tinakdir saking pangeran


Kelawan kanca dulur lan tangga

Kang podo rukun pada asiha

Iku sunahe rosul kang mulya

Nabi muhammad panutan kita


Ayo nyelakoni sekabehane

Allah kan ngangkat drajate

Senajan asor tata dhohire

Ananging mulya makam drajate


Lamon palastra ing pungkasane

Ora kesasar roh lan sukmane

Den adang Allah suwergo manggone

Utuh mayite uga ulese

Previous
Prev Post
Next
Next Post
nurhamim86
nurhamim86 A Mathematics Teacher who also likes the IT world.

Post a Comment for "Lirik Lagu Gus Dur : Alunan Sholawat Syi'iran"